Áo sơ Mi
Áo sơ mi bã trầu chấm bi xanh Hàn Quốc
 
Giá gốc: 1,500,000 VND
900,000 VND
Áo sơ mi tím than chấm bi vàng Hàn Quốc
 
Giá gốc: 1,500,000 VND
900,000 VND
Áo sơ mi Hàn Quốc
 
Giá gốc: 1,300,000 VND
900,000 VND
Áo sơ mi đính trai viền cổ
 
Giá gốc: 1,500,000 VND
1,000,000 VND
Áo bã trầu chấm bi
 
Giá gốc: 1,000,000 VND
900,000 VND
Áo sơ mi tím than tay sen
 
Giá gốc: 1,000,000 VND
800,000 VND
Áo sơ mi thêu phần cổ
 
Giá gốc: 1,500,000 VND
900,000 VND