Tu van su dung ohui

Bài viết
Huyen Le
Lượt xem
1012

Minh chua dung ohui bgio nen chua bit cach dung, minh 30t roi, da minh dau ve mua he, kho ne ve mua dong. Vay nho ad tvan giup minh nen dung sp gi de csoc da va cach dung ntn nhe. Minh tks nhiu.

Bình luận cho bài viết này